ถ้าให้พูดถึงความรัก การจูบเป็นสิ่งที่มอบทั้งความรักและความซื่อสัตย์ที่มอบให้กัน และอยากให้เชื่อในรอยจูบ ที่มีให้กันนั้นออกมากจาใจและรักสุดหัวใจ