เมื่อนึกย้อนถึงเรื่องราวให้อดีต ที่เคยให้กับคนรักเก่า ไม่ว่าจะเป็นข้าวของที่ใช้ร่วมกัน และความรู้สึกดีๆที่มีให้กัน และอยากรักษาสิ่งที่เรียกว่าคนรักไว้ให้นานที่สุด