เมื่อเราไว้ใจในความรัก และให้ได้ทุกอย่างเผื่อจะสมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ล้วนแต่เพราะความรักที่เรามีให้เค้า แต่ลืมคิดถึงความพ่อแม่ที่ให้มา ทำให้เกิดเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้่