เปรียบสเหมือนความรักที่แม้ว่า จะทุ่มเทเท่าไหร่พยายามทำเท่าไหร่ เธอก็ไม่แม้แต่จะมาเห็นใจหรือสนใจในตัวเราเลยสักนิด คำหวานที่เธอไม่เอา